Nic tak nie budzi o szóstej jak siódma na zegarku.