– Moje życie seksualne jest jak Święty Mikołaj.
– Nie istnieje?
– Istnieje. Dzięki naiwnym sześciolatkom.