Jak to jest, że dziecku nieślubnemu zdarza się odmawiać chrztu bo „jest zrodzone z grzechu”, a dziecko zgwałconej dwunastolatki jest „darem bożym”?