Zawsze gdy idę za głosem serca dochodzę do lodówki.