Zwolennicy aborcji często podają argument, że dzieci z niewykształconymi organami lub ich brakiem i tak później umierają albo nie radzą sobie w życiu. Tymczasem Terlikowski udowadnia im, że można doskonale funkcjonować bez mózgu.