– Tato, co to jest „delegacja obowiązków”?
– Spytaj mamy.