Niezależnie od narodowości na polu walki wszyscy żołnierzy zastanawiają się nad tym samym: jak wygląda francuski mundur od przodu?