Odkąd dostałem ostatni rachunek za prąd jestem amiszem.