Ja: Świat zwariował. Chyba nie może już być dziwniejszym miejscem.
Bóg: Wypuścić klowny.