– Pańska główna wada?
– Prawidłowo interpretuję semantykę pytań, ale ignoruję ich istotę.
– Czy mógłby pan podać przykład?
– Mógłbym.