Telefony są coraz chudsze i mądrzejsze. Ludzie odwrotnie.