Dwie największe katastrofy w historii USA:
1) 9/11
2) 9.11