Jeżeli Michael Jackson za życia był najpierw czarny, a potem biały, to jaki jest w niebie?
Biały. Ponieważ w niebie wszystko jest doskonałe.