Castro: Nie odejdę dopóki Stany Zjednoczone Ameryki nie zostaną zniszczone!
Trump: Będę prezydentem.
Castro: No cóż…