Według PiSu zgromadzenia publiczne dzielą się na:
1) Prorządowe.
2) Kościelne.
3) Nielegalne.