Na każdy złożony problem jest odpowiedź, która jest jednocześnie jasna, prosta i całkowicie błędna.