Głosowanie w sejmie w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku:
– za: 237
– przeciw: 185
– wstrzymało się: 16
– nie głosowało: 12
– zdechło ze śmiechu: 10