– Czym się różni raj od piekła?
– W raju nie ma sąsiadów z góry.