We Francji przeprowadzono ankietę. Respondenci odpowiadali na pytanie „Czy imigranci są dla kraju zagrożeniem?”. 28% odpowiedziało „Tak”, 72% „الله أكبر”.