– Jak minął wieczór?
– Łatwa przyszła, szybko poszło, łatwo doszła, szybko poszła.