Sąd.
– Oskarżony! Wasze imię?
– Niewinny. Właśnie sobie zmieniłem Wysoki Sądzie. Przed rozprawą…
– Proszę zaprotokółować. Niewinny…
– Dziękuję Wysoki Sądzie. To ja sobie już pójdę.