– Ile razy ja ci już mówiłam, żebyś do jasnej cholery przestał być taki drobiazgowy?
– Osiem.