Po co Petru pojechał na Maderę?
Przyjąć kandydatkę na członka.