„Rok 1916 był przeklęty, 1917 z pewnością będzie lepszy.”

Car Mikołaj II Romanow