1717: Czy uda mi się przeżyć tę epidemię dżumy?
1817: Czy naprawdę w wieku dziesięciu lat muszę pracować w tej kopalni?
1917: Czy ta wojna się kiedyś skończy?
2017: Czy mógłbyś usunąć ten obraźliwy komentarz?