„Pucz” to miał być dokument, a wyszła satyra. „Ucho prezesa” to miała być satyra, a wyszedł dokument.