Trzy stopnie stanów chorobowych:
1. Czekasz na lekarza.
2. Czekasz na księdza.
3. Ksiądz już sobie poszedł.