Rząd – instytucja mająca na celu rozwiązywanie problemów, które tworzy.