Kiedy zaczyna się starość?
Gdy dociera do ciebie, że dwa razy starszy, niż teraz, to nie będziesz.