Kelner (ścierając ser na moje spaghetti): Proszę powiedzieć, kiedy…
Ja (przysuwając mu krzesło): Siadaj, kolego, ty dopiero zaczynasz.