Im bardziej kobieta zdobi sobie twarz, tym mniej twarz zdobi kobietę.