– Jak mogłeś mi to zrobić?! Brak mi słów!
– Więc ukarz mnie swoim milczeniem.