Wyborca PiS nie spodziewa się poprawy swojej sytuacji. Wyborca PiS ma szczerą nadzieję na pogorszenie sytuacji sąsiada.