Skype’a wymyślili Żydzi – po to, żeby jakoś gości podjąć, a jednocześnie nie musieć ich karmić i poić.