– Tato, z czego składają się chmury?
– Głównie z linuksowych serwerów, synku.