– Zobacz, jakąś starą książeczkę znalazłem, ale tytuł wyblakł. Da się odczytać tylko ”…eks …oralny człon… praw… ości…
– Pokaż mi to…. o, ”Kodeks moralny członka Prawa i Sprawiedliwości”!