Fakt, że USB trzeba obrócić trzy razy zanim będzie pasowało, jest powszechnie znany. Wiemy stąd, że USB istnieje w trzech stanach:
1) W górę
2) W dół
3) Superpozycja
Dopóki USB nie zostanie zaobserwowany istnieje w superpozycji, dlatego do osiągnięcie właściwego stanu konieczne jest dokonanie aktu obserwacji. Wyjątkiem jest rzadko występujące tunelowanie USB.