Co zdarzy się w Vegas zostaje w Vegas. No chyba, że zastrzelisz pięćdziesiąt osób – to musi się roznieść.