Pierwsze pokolenie Polaków od 1612, które się cieszy, że jedzie do Rosji.