Jeżeli Bóg jest przeciwko cudzołóstwu, to dlaczego sam miał dziecko z zamężną kobietą?