– Panie doktorze, dlaczego przyszył mi pan pierś na czole?!
– Jestem artystą. I tak to widzę.