Jak odróżnić biednego człowieka od bogatego?
Biedak ogląda koncert Stinga z loży VIP. Bogaty zaprasza Stinga do siebie.