USA: W ISIS walczy 3200 Rosjan!
Rosja: A skąd wy o tym wiecie?
USA: Bo wypłacamy im pensje…