– Mamo, a gdzie ludzie upuszczali smartfony, zanim wynaleziono sedesy?