Skoro już taki nacisk kładziony jest w szkołach na religię, to może stworzymy klasy o profilu religia-WF i zaczniemy kształcić paladynów?