Odrobina poezji:
Na kanapie leży leń. Czarną ma skórę ten nasz koleżka.