Regularnie praktykowany grzech obżarstwa chroni przed grzechem cudzołóstwa.