Niewiedza, podsycana strachem, z czasem staje się religią.