– Dlaczego nie wykonujesz moich rozkazów?! Co ja jestem, twój dowódca, czy jakiś psi chuj?!
– I to, i to, panie sierżancie.