– Kim jesteś?
– Mężczyzną z twoich marzeń.
– A dlaczego jesteś tylko jeden?